5/21/2013

ആണ്‍കുട്ടികളുടെ നാട്...!!

സാമ്പത്തീക മായിട്ടും  സംസകരികമായിട്ടും  , മതപര മായിട്ടും  ഏറ്റവും  ക്രെമീകരിച്ച  സ്ഥലം  എന്ന്  വിളിക്കപെടുന്നത്    മധ്യ തിരുവിതാംകൂറാണ്.  അതില്‍  എടുത്തു പറയത്തക്ക  സ്ഥലമാണ് "തിരുവല്ല " . ധനം  മാത്രം മല്ല   മാനദ്ധെണ്ടം , അങ്ങനെ  നോക്കുവാണെങ്കില്‍ അത്  ചാവക്കാടാണ്.  അവിടെ എല്ലാവരും  ഗള്‍ഫ്‌ കാരാണ് ...!

എന്ത്  കൊണ്ടായിരിക്കാം  ഈ  നാടിനു  മാത്രം  ഈ  പ്രത്യേകത ..?

യുദ്ധകാലങ്ങളില്‍ യുദ്ധത്തില്‍  ചേരുക  എന്നതിന്റെ  അര്‍ത്ഥം  കൊല്ലപെടുക  തന്നെയെന്നു വിശേഷപ്പിച്ച  ഒരു കാലത്ത്  . ഇന്‍ഡോ പാക്‌    , ചൈന  യുദ്ധ സമയത്ത് . നാട്ടിലെ  ചെറുപ്പക്കാര്‍  റേഡിയോ യുമായി   തട്ടിന്‍ പുറത്ത് കേറി  ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ . കൊല്ലപെടുമെങ്കില്‍  കൊല്ലപെടട്ടു  . കുടുമ്പം  രെക്ഷ പെടുമല്ലോ!!  എന്ന്  പറഞ്ഞു  യുദ്ധമുഖത്തേക്ക്  പോയ  ആണ്‍കുട്ടികളുടെ  നാടാണ്    'തിരുവല്ല "

നഴ്സിംഗ്  എന്ന തൊഴിലിനു    ഒരു മാന്യതയും  ഇല്ലാതിരുന്ന  കാലത്ത്. ഒരു  തൊഴിലും  ഇല്ലാത്തവരുടെ  അപവാദ കഥകളില്‍  ഈ  പാവം  സഹോദരി  മാര്‍ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുണ്ട്  . അത്തരം  കാലങ്ങളില്‍ അപമാനം  വരുന്നെങ്കില്‍  വരട്ടു കുടുമ്പത്തിനു  നന്മയ ക്കായിട്ടാണല്ലോ എന്ന്  പറഞ്ഞു  , അപമാനം  സഹിച്ചു ആതുരസേവനത്തിനു  ഇറങ്ങി തിരിച്ച  പെണ്‍കുട്ടികളുടെ  നാടാണ്‌. "തിരുവല്ല "
കൊല്ല പെടുന്നെകില്‍  കൊല്ലപെടട്ടു  എന്ന്  പറഞ്ഞു  യുദ്ധമുഖത്തേക്ക്  പോയവരും , മാന ഭീതിയില്‍  ഭയപ്പെടാത്  ആതുര സേവനത്തിനു  പോയവരും ഒക്കെ ചേര്‍ന്ന്  ഒരു  നാടിനെ ഏതൊക്കെയോ  ചില്ലകളില്‍  ചേക്കേറാന്‍  കാരണമായി ...!

ഒരു വീട് പച്ച പിടിക്കണമെങ്കില്‍ ഒരു സംസ്കാരം പച്ച പിടിക്കണമെങ്കില്‍ ,മറ്റാരോ തെല്ലു മുന്‍പേ പറക്കേണ്ടി യിരിക്കുന്നു .....

മുന്‍പേ  പറന്ന എല്ലാ   ചാവ്  പക്ഷികള്‍ക്കും   എന്റെ  പ്രണാമം.....!!!!

 

No comments:

Post a Comment